Yogallet 

Här förenas yoga och klassisk balett, vilket skapar en lugn och harmonisk rörelserytm till klassisk musik.